صفحه اصلي -> محصولات -> داربست متحرک -> داربست مکانیزه
 داربست مکانیزه

با توجه به نیاز روز افزون به سرعت در اجرای فعالیتهای ساختمانی ، در کنار ایمنی و حفاظت عوامل انسانی ، و با نگرشی بر حوادث به وجود آمده به واسطه داربستهای ساختمانی غیر استاندارد این مجتمع با اتکاء به نیروهای متخصص خود به ارائه این داربست جدید اقدام نموده است. این داربست در انواع تک پایه و چند پایه در عرض های مختلف و برای هر ارتفاعی بدون محدودیت قابل ارائه می باشد.داربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپوراین داربست متحرک با استفاده از استانداردهای روز جهان طراحی شده و علاوه بر سرعت در استفاده ، ایمنی و آرامش را به ارمغان می آورد این داربست جدید و مدرن علاوه بر اینکه یکی از پیشرفته ترین داربست های روز دنیا است می تواند در سرعت بخشدن به اجرای فعالیتهای ساختمانی نقش بسزایی را ایفاء نماید.داربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپوراز نکات دیگری که در مورد این داربست متحرک می توان ذکر نمود سرعت در جابجایی داربست ، عدم نیاز به نیروی متخصص، ایمنی در ارتفاع و عدم محدودیت برای ارتفاعات مختلف را می توان نام برد.

اين داربستها به تك پايه و دو پايه ارائه مي شود.

تك پايه : تا ماكزيمم عرض 10 متر از ساختمان را پوشش مي دهد و براي حمل بار و نفرات تا وزن 700 كيلوگرم طراحي و محاسبه شده است.

دو پايه : دو پايه تا ماكزيمم عرض 23 متر از ساختمان را پوشش مي دهد و براي حمل بار و نفرات تا وزن 1200 كيلوگرم طراحي و محاسبه شده است.

لازم به ذكر است كه محاسبات قيمتي بر اساس ارتفاع و عرض پوشش دهي مي باشد.


 


داربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

داربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپور

 داربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپورداربست مکانیزه ، داربست متحرک ، داربست ، مجتمع صنعتی علیپور