صفحه اصلي -> محصولات -> چیین کانوایر -> سیستم چیین کانوایر Chain Conveyor (کانوایر زنجیری)
 سیستم چیین کانوایر Chain Conveyor (کانوایر زنجیری)

 جمع آوری و انتقال مواد از زیر دستگاههایی مانند ( الکتروفیلتر، بگ هاوس و بگ فیلتر ) و انتقال مواد پودری، مواد معدنی و مواد خوراکی و .... به وسیله این سیستم انجام می پذیرد.چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپوراین مجتمع توانایی طراحی و ساخت چیین کانوایر به طول 25 متر را دارا می باشد. لازم به ذکر است که طراحی جدید این سیستم موجب برطرف شدن ایرادات چین کانوایر در طرح های قدیم شده است و با آخرین طراحی روز دنیا طراحی و ساخته می شود.

این سیستم با توجه به نوع مواد ورودی،مقدار مواد ورودی،طول انتقال دهنده و تعداد دریچه های ورودی و خروجی طراحی و ساخته می شود.


 

چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

 

چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپور

 

 

چیین کانوایر ، سیستم چیین کانوایر ، Chain Conveyor ، کانوایر زنجیری ، مجتمع صنعتی علیپور